Udvalg

Generalforsamlingen og bestyrelsen kan til enhver tid – og når det skønnes nødvendigt – nedsætte et eller flere udvalg til fremme af diverse arbejdsopgaver eller sager der anses for, at have interesse for Grundejerforeningens beborere.

Der er p.t. ikke nedsat udvalg