Indskud ved tilflytning.

Ved Tilflytning i Hallandsparken opkræves der et engangs kontingent på kr. 1.500,00

Kontingent

Der bliver også opkrævet 791,76 kr. til YouSee grundpakke.

Kontingent 1.500,00 + 588,33 kr. = 2,291.76 kr som bliver opkrævet via kontingenter.

Tilmelding til PBS

Bestyrelsen opfordrer alle husstande der ikke er tilmeldt PBS, at overveje at få denne service. 
Ønskes der ikke tilmelding til PBS, så fremsendes der giroindbetalingskort, hvortil der tilskrives kr. 100,00 i opkrævningsgebyr.

Man kontakter formanden om dette.


Restancer

Bestyrelsen er meget strikse med hensyn til restancer i Grundejerforeningen.
Ved fremsendelse af første rykker vil der blive pålagt restancegebyr på kr. 300,00.

Ved forsat manglende betaling overgives sagen, uden yderligere varsel til inddrivelse hos foreningens advokat.
Den omkostning som advokaten skal have for sit arbejede, vil blive pålagt den enkel husejer.